วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

Japanese Government Scholarship

(14-05-2013)

Mr. Pradit Rasitanon, the Deputy Secretary General of the Vocational Education Commission, welcomed Mr. Tawara Kochi, the First Secretary of the Japanese Ambassador to Thailand and his team, who came to discuss and promote a scholarship that Japan is offering to Thai vocational students in the year 2014 to study for a high vocational certificate and degree. Information about how to apply for the scholarship is available on the website of the Japan Embassy: http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/study.htm. One can also visit the Japan Information Service of the Embassy, which is located at 177 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan District, Bangkok10330; phone no.:  0-2207-8504 , 0-2696-3004 and0-2696-3000, or call Consulate-General of Japan in Chiang Mai at  053-203-367.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น